Våra tjänster

Ange undertext här

Tolkservice

En tolk behövs i olika sammanhang och det är viktigt för alla parter att tolkningen utförs på ett professionellt sätt. Tolken finns lika mycket till för den enskilda privatpersonen som för den professionella tolkanvändaren så att rätts- och patientsäkerheten garanteras. Vår uppgift är att förmedla en tolk som motsvarar de behov du och din klient har

Översättning

Mellan olika språk och inom ett brett spektrum av ämnen. Vi utgår från det sammanhang som ligger till grund för uppdraget, tar hänsyn till det innehållsmässiga budskapet samt formulerar det utifrån den önskade målgruppen. Vi tar emot beställningar från både myndigheter, företag och privatpersoner. Vi kan också hjälpa till med att få översättningen bestyrkt av Notarius Publicus vilket krävs om handlingen ska användas utanför Sverige.

Avtal & Rådgivning

Innan avtalet skrivs på. Vi hjälper er att säkerställa att ni verkligen är överens och gör ert arbetare lättare för dig. Det är billigare att anlita hjälp och få ett bra avtal från början än att senare behöva gå igenom långdragna och kostsamma tvister. Syftet med ett skriftligt avtal är att parterna skriver ned vad de har kommit överens om. Muntliga avtal gäller, men det kan bli svårt att bevisa vad som är överenskommet. Den som påstår något måste kunna styrka det. Det är alltså mycket bättre med ett kort avtal än inget avtal alls. Det kan vara lätt att glömma bort det allra viktigaste i ett avtal: vad, vem, när, var, hur och till vilket pris.

Arbetsområden. Arbetsrätt. Avtalsrätt. Boenderätt. Familjerätt. Fastighetsrätt, Köprätt.

Bolagsrätt

Vår rådgivning inom bolagsrätt innefattar bland annat.

Hantera registreringsärenden vid bolagsverket.

Biträda som ordförande eller sekreterare vid en bolagsstämma.
Deltagande som styrelse ledamot , styrelsesuppleant.

Tjänser inom EU

Vi erbjuder även företag en helhet lösning genom att ha hand om era leverantörskunder & leverantörsfakturor i utlandet. Vi bistår med att undersöka marknaden efter ert behov och ser till att ni får så bra priser som möjligt. Kontakta oss via mail för en genomgång.

Skatterätt

Vi hjälper dig som blivit orättvist behandlad i skatteprocessen att tillvarata dina rättighet. Tyvärr drabbas småföretagare ofta oskäligt hårt genom Skatteverkets ibland onödigt aggressiva verksamhet. Följderna av en skatterevision kan vara mycket ansträngande, även om man har följt alla anvisningar man fått från t.ex. sin bokföringsbyrå. Att företaget upptaxeras är illa nog, men ofta följer en anmälan till Ekobrottsmyndigheten för olika typer av ekobrott. För att undvika detta är det viktigt att agera på rätt sätt från början redan när Skatteverket har gjort en förfrågan. Skatterätt är ett område som ofta bör uppmärksammas mer från företagens sida. Vi hjälpa dig med följande: Vi svarar på Skatteverkets frågor, begär omprövning eller överklagar beslut och söker anstånd med betalning av skatt..