Här nedan kan ni se våra priser för de vanligaste avtalen.

Avtal & Rådgiving (civilrätt, skatterätt, bolagsrätt).

Behovsanalys per telefon med rådgivare (15 minuter): GRATIS
Juridisk rådgivning telefon/videosamtalet med en av våra rådgivare . (upp till 45 minuter) 995 kr inkl. moms.
Juridisk hjälp, rådgivning, ombudsarvode: 1295 kr/timme exkl. moms företag.  inkl. moms privatpersoner.         
Självklart utnyttjar vi i tillämpliga fall möjligheten till rättshjälp enligt rättshjälpslagen samt eventuell rättsskyddsförsäkring som du innehar.

Tolktjänster:

Vår prisbild för 2020 är:
Vardagar kl 08.00 - 19.00 telefonsamtal/videosamtal, med en av våra tolkar kostar 395 kr per timme och tolk.
Vardagar kl 08.00-19.00 495 kr per timme och tolk.
Vardagar kl 19.00-06.00 595 kr per timme och tolk.
Helg, fredag 19.00- måndag 06.00 695 kr per timme och tolk
Storhelg* 1 000 kr per timme och tolk

I priserna ingår sociala avgifter, administrativa kostnader, reskostnader, restid inom Malmö/Burlövs kommun, normala förberedelser samt samordningskostnader.

Eventuella kostnader för kost, logi, traktamente och övriga utlägg tillkommer. För tolkning utanför Malmö/Burlövs kommun tillkommer restidsersättning med halva timpriset per tolk samt reskostnader.                                                                                                  Domstol, polis och advokat debiteras utöver förmedlingsavgift enligt Domstolsverkets författning "Rättshjälp och taxor".

Minsta tid för debitering är 1 timme, därutöver debiteras varje påbörjad timme. Avbokas beställningen inom 24 timmar före tolkningens starttid, debiteras hela uppdragstiden. För skrivtolkning debiteras 1 extra timme per tolk och uppdrag för upp- och nedkoppling. Ersättning för extraordinär förberedelsetid utgår enligt överenskommelse i varje enskilt fall. Alla priser är exklusive moms.